Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish
Click or hover to enlarge
Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish

Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish

  • $ 85.00 USD


Mini-Decks available in dual-language version:    English&Finnish   English&German   English&Japanese   English&Polish   English&Russian
Standard full-size deck available in:   English   German   Italian

Gra w formacie mini dostępna w wersjach dwujęzycznych:   angielski&fiński   аngielski&niemiecki   аngielski&japoński   angielski&polski   angielski&rosyjski
Standardowa, pełnowymiarowa gra dostępna w językach:   angileskim   niemieckim   włoskim
***

The original diversophy® Cultural Competence training tool is now transformed into Mini-Decks and translated into Polish. Each one contains all you need to play a full session of diversophy®.

Oryginalna wersja narzędzia szkoleniowego diversophy® Cultural Competence (Kompetencja Kulturowa) została przekształcona w dwie mini wersje i przetłumaczona na język polski. Każda z nich zawiera materiały potrzebne do przeprowadzenia pełnej sesji diversophy®.

Cultural Competence Basic: Designed to encourage youngsters and beginners to become aware of and discuss differences among people, putting them in contexts that require the ability to place themselves in others’ situations.

Kompetencja Kulturowa - Wersja Podstawowa. Zaprojektowana, aby zachęcić młodzież i początkujących do nabywania świadomości i dyskusji na temat różnic występujących pomiędzy ludźmi, umieszczając je w kontekstach wymagających umiejętności wczucia się w sytuację innych. 

Cultural Competence Advanced. Gives perspectives on cultural issues in different life situations and work environments. Inspires players to think more diversely and appreciate others’ points of view.

Kompetencja Kulturowa – Wersja Zaawansowana. Otwiera perspektywę na kwestie kulturowe w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i w środowisku pracy. Pobudza graczy do myślenia w sposób zróżnicowany oraz doceniania odmiennych punktów widzenia. 

Translated by Teresa Mroczek / Tłumaczenie Teresa Mroczek

Teresa, intercultural trainer and coach, works in English, French, Spanish and Polish, specializing in diversity management in the workplace. With 15-years of living and working experience in several countries, currently based in France, she is dedicated to solving challenges and building effective cooperation when having different languages, cultures and worldviews. She collaborates in the development of the intercultural training tool series, diversophy®.

Teresa, trener międzykulturowy, przeprowadza szkolenia i warsztaty w języku polskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Z 15-letnim doświadczeniem życia i pracy w innych krajach, obecnie z siedzibą we Francji, specjalizuje się w budowaniu efektywnej współpracy przy odmiennych uwarunkowaniach językowch, kulturowych i światopoglądowych. Zaangażowana jest w rozwój diversophy®, międzykulturowego narzędzia szkoleniowego.