Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish
Click or hover to enlarge
Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish

Cultural Competence Mini-Decks in English and Polish

  • $ 85.00 USD


Mini-Decks available in English and in dual-language versions:    English&Finnish   English&German   English&Japanese   English&Polish   English&Russian
Standard full-size deck available in:   English   German   Italian

Gra w formacie mini dostępna w wersji angielskiej oraz w wersjach dwujęzycznych:   angielski&fiński   аngielski&niemiecki   аngielski&japoński   angielski&polski   angielski&rosyjski
Standardowa, pełnowymiarowa gra dostępna w językach:   angileskim   niemieckim   włoskim
***

The original diversophy® Cultural Competence training tool is now transformed into Mini-Decks and translated into Polish. Each one contains all you need to play a full session of diversophy®.

Oryginalna wersja narzędzia szkoleniowego diversophy® Cultural Competence (Kompetencja Kulturowa) została przekształcona w dwie mini talie i przetłumaczona na język polski. Każda z nich zawiera materiały potrzebne do przeprowadzenia pełnej sesji diversophy®.

Cultural Competence Basic: Designed to encourage youngsters and beginners to become aware of and discuss differences among people, putting them in contexts that require the ability to place themselves in others’ situations.

Kompetencja Kulturowa - Talia Podstawowa. Zaprojektowana, aby zachęcić młodzież i początkujących do nabywania świadomości i dyskusji na temat różnic występujących pomiędzy ludźmi, umieszczając je w kontekstach wymagających umiejętności wczucia się w sytuację innych. 

Cultural Competence Advanced. Gives perspectives on cultural issues in different life situations and work environments. Inspires players to think more diversely and appreciate others’ points of view.

Kompetencja Kulturowa – Talia Zaawansowana. Otwiera perspektywę na kwestie kulturowe w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i w środowisku pracy. Pobudza graczy do myślenia w sposób zróżnicowany oraz doceniania odmiennych punktów widzenia. 

Translated by Teresa Mroczek / Tłumaczenie Teresa Mroczek

Teresa, intercultural trainer and coach, works in English, French, Spanish and Polish, specializing in workplace diversity management. With many years of living and working experience in culturally different countries, currently based in France, she is dedicated to solving challenges and building effective cooperation when speaking other languages and having different cultures and worldviews. She collaborates in the development of diversophy® and facilitates it.

Teresa, trener międzykulturowy, przeprowadza szkolenia i warsztaty w językach polskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Z wieloletnim doświadczeniem życia i pracy w odmiennych kulturowo krajach, obecnie z siedzibą we Francji, specjalizuje się w budowaniu efektywnej współpracy przy różnych uwarunkowaniach językowych, kulturowych i światopoglądowych. Zaangażowana jest w rozwój diversophy® oraz przeprowadza jej sesje.

diversophy® is a powerful tool that allows learning by interaction - to obtain optimal results, we encourage you to download our Facilitation Guide.

You can also contact the translator of this game, who is also largely involved in development of diversophy®, to facilitate it for you:

Teresa Mroczek

teresa@ic-synergy.com  or  www.ic-synegy.com